GR | EN

Τι είναι το Manual Therapy;

Η Ορθοπαιδική Θεραπεία με Χειρισμούς (OMT) ή Manual Τherapy είναι μια εξειδίκευση στον τομέα της Φυσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση των παθήσεων του νευρο-μυοσκελετικού συστήματος. Κύρια χαρακτηριστικά του Manual Τherapy είναι ότι η θεραπεία εφαρμόζεται με τα χέρια του εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή (Manual Therapist) και έχει σαν στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά και την αντιμετώπιση της αιτίας που τα προκαλεί.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Manual Therapy σε σχέση με την κλασσική Φυσικοθεραπεία;

Το Manual Therapy είναι πιο αποτελεσματικό από την κλασσική Φυσικοθεραπεία στην αντιμετώπιση των παθήσεων του νευρο-μυοσκελετικού συστήματος.
Πρώτον, το Manual Therapy xρησιμοποιεί τον «κλινικό συλλογισμό» (clinical reasoning), δηλαδή μια συστηματική διαδικασία σκέψης, η οποία καθοδηγεί την αξιολόγηση και τη θεραπεία του ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση, ο «κλινικός συλλογισμός» επιτρέπει στον Manual Therapist να εντοπίσει τη συγκεκριμένη βιολογική δομή (μυς, άρθρωση, νευρικός ιστός, μεσοσπονδύλιος δίσκος κ.λπ.) που προκαλεί τον πόνο ή το πρόβλημα του ασθενή.

Σε αυτή τη διαδικασία, ο Manual Therapist παίρνει το ρόλο του ντετέκτιβ και μαζεύει πληροφορίες, λαμβάνοντας λεπτομερές ιστορικό και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη φυσική εξέταση, οι οποίες υποδεικνύουν την κατάλληλη για κάθε ασθενή θεραπεία. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς ο Manual Therapist αξιολογεί σε κάθε συνεδρία την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών τεχνικών ή ασκήσεων που επέλεξε, ώστε η θεραπεία να είναι στοχευμένη και αυστηρά εξατομικευμένη για κάθε ασθενή.

Δεύτερον, θεμέλιο του Manual Τherapy αποτελεί η «θεραπεία βασισμένη σε αποδείξεις» (evidence-based practice) που σημαίνει ότι τόσο οι δοκιμασίες αξιολόγησης όσο και οι τεχνικές θεραπείας που χρησιμοποιούνται από τον Manual Therapist είναι αποδεδειγμένα έγκυρες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές, όπως προκύπτει από υψηλού επιπέδου επιστημονικές έρευνες. Ο Manual Therapist οφείλει να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται διαρκώς, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της διεθνούς έρευνας στις σχετικές με το Manual Therapy επιστήμες, για να παρέχει υψηλής ποιότητας θεραπεία που θα βασίζεται στις τελευταίες επιστημονικές αποδείξεις.

Τρίτον, το Manual Therapy χρησιμοποιεί το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο θεραπείας, σύμφωνα με το οποίο το πρόβλημα του ασθενή προσεγγίζεται συνολικά. Έτσι, ο Manual Therapist αξιολογεί και αντιμετωπίζει όχι μόνο την βιολογική βλάβη (π.χ. παγίδευση νεύρου σε οσφυοϊσχιαλγία), αλλά και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (π.χ. εσφαλμένη αντίληψη για την προέλευση του πόνου, φόβος του πόνου και αποφυγή κοινωνικών δραστηριοτήτων) που μπορούν να καθυστερήσουν την ανάρρωση του ασθενή οδηγώντας σε χρόνιο πόνο και ανικανότητα.

Σε ποιους απευθύνεται το Manual Therapy;

Απευθύνεται κυρίως σε άτομα με οξύ ή χρόνιο πόνο που οφείλεται σε κινητική δυσλειτουργία, με διαταραχές της φυσιολογικής κινητικότητας, ελαστικότητας, δύναμης, σταθερότητας και αιμάτωσης των διαφόρων δομών του νευρο-μυοσκελετικού συστήματος, μετά από οξύ τραυματισμό ή επαναλαμβανόμενο μικρο-τραυματισμό. Τα αίτια της δυσλειτουργίας συνήθως είναι μηχανικά (π.χ. συμπίεση) και η έναρξη της θεραπείας προϋποθέτει να έχει αποκλειστεί σοβαρή παθολογία (π.χ. ιππουριδική συνδρομή, κακοήθεια).

Η θεραπεία εφαρμόζεται με τα χέρια του εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή (Manual Therapist) και έχει σαν στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά και την αντιμετώπιση της αιτίας που τα προκαλεί.

Μερικά παραδείγματα παθήσεων είναι:

- Αυχενογενής κεφαλαλγία και ίλιγγος
- Παθήσεις σπονδυλικής στήλης (π.χ. αυχεναλγία, οσφυαλγία)
- Φλεγμονές και διαταραχές κινητικότητας νεύρων (π.χ. ισχιαλγία, ριζίτιδα, σύνδρομο θωρακικής εξόδου)
- Περιορισμός κίνησης αρθρώσεων (π.χ. παγωμένος ώμος)
- Σύνδρομo πρόσκρουσης, τενοντοπάθειες, επικονδυλίτιδα
- Αθλητικές κακώσεις

Η φυσικοθεραπεία είναι η φυσική επιστήμη που έχει σαν στόχο να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου και στην αποκατάσταση της φυσιολογικής κίνησης και της ισορροπημένης λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος χωρίς φαρμακευτική παρέμβαση. Οι φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών προσεγγίσεων για να το πετύχουν, μια από τις οποίες είναι και ο βελονισμός.

Οι φυσικοθεραπευτές έχουν κλινική αυτονομία και πείρα για να αποφασίσουν για την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, βασιζόμενοι στην εκμάθηση και στην κλινική τους εμπειρία και σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ερευνητικών στοιχείων και αποδείξεων. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική. Ο συνδυασμός διαγνωστικών και θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς πολυδιάστατες προσεγγίσεις για τη θεραπεία των διαφόρων παθήσεων και προβλημάτων τους, με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας και κίνησης του σώματος.

Τι είναι βελονισμός;

Η ύπαρξη της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής [ TCM ] εντοπίζεται μέσω γραπτών από το 1000π.Χ. Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική ιδρύθηκε βασιζόμενη στην ολιστική έννοια της θεραπείας και στην αναγνώριση της δυνατότητας του σώματος να επιστρέψει σε μια ισορροπημένη κατάσταση, δεδομένου ότι το σωστό ερέθισμα για να επιτευχθεί αυτό έχει δοθεί δια μέσω του βελονισμού.

Οι δύο δυνάμεις στο ανθρώπινο σώμα που πρέπει να είναι σε ισορροπία είναι το YIN (αρνητικό) και το YANG (θετικό). Η θεραπεία με βελονισμό αρχίζει λαμβάνοντας υπόψη την αιτία του προβλήματος – ανισορροπίας- , η οποία προκαλεί και τα συμπτώματα,  και όχι τη μεμονωμένη θεραπεία των συμπτωμάτων χωρίς τη σωστή αντιμετώπιση της αιτίας.

Το σώμα διαθέτει αυτόματους μηχανισμούς θεραπείας και οποιαδήποτε παρέμβαση μέσω της χρήσης του βελονισμού, του ωτοβελονισμού, του acupressure ή του ηλεκτρο-βελονισμού στοχεύουν στην ενθάρρυνση αυτής της αυτόματης θεραπευτικής ικανότητας . Υπάρχει μια βαθιά κυκλοφορία ενέργειας στο σώμα, που ενώνει τα εσωτερικά όργανα και ένα επιφανειακό σύστημα, που ρέει κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Και η επιφανειακή ενέργεια και η βαθύτερη ενέργεια μπορούν να επηρεαστούν από τη διέγερση συγκεκριμένων σημείων στο σώμα.

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική υποστηρίζει ότι το Qi (ενέργεια) ρέει γύρω από το σώμα σε κανάλια. Εάν το Qi ρέει ελεύθερα, το σώμα είναι υγιές. Εάν υπάρχει τραυματισμός, ασθένεια ή μηχανικές ατέλειες, τότε η ενέργεια ‘λιμνάζει’.

Η διέγερση των σχετικών σημείων βελονισμού ελευθερώνει αυτήν την ενέργεια.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές στην εφαρμογή του βελονισμού:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ – ο συμβατικός βελονισμός περιλαμβάνει τη χρήση αποστειρωμένων βελονών μιας χρήσης. Οι βελόνες διαφέρουν σε πλάτος, μήκος και υλικό ανάλογα με την περιοχή του σώματος που βρίσκονται τα σημεία βελονισμού.

ACUPRESSURE – Acupressure είναι μια θεραπευτική τεχνική όπου ο φυσικοθεραπευτής ασκεί πίεση με τα δάχτυλα του στα βασικά σημεία βελονισμού. Η πίεση που ασκείται ποικίλλει ανάλογα με την πάθηση και απαιτεί εξειδικευμένα, ευαίσθητα χέρια. Παθήσεις που αντιμετωπίζονται με Acupressure είναι πονοκέφαλοι, πόνοι στους ώμους, άγχος, πίεση, ναυτία και αϋπνία.

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ με LASER – Το Laser μπορεί να αντικαταστήσει τις βελόνες κατά τη διάρκεια του βελονισμού. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός για τους νευρικούς ασθενείς, τα παιδιά, τις αθλητικές κακώσεις, τις ευαίσθητες περιοχές και τα αυτιά. Ο βελονισμός με Laser είναι διαθέσιμος από τους φυσικοθεραπευτές που είναι πλήρως εκπαιδευμένοι στη σωστή εφαρμογή και τις αντενδείξεις της θεραπείας με Laser.

MOXIBUSTION ΚΑΙ CUPPING – Moxibustion και Cupping είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να δώσουν θερμότητα στα σημεία και τους μεσημβρινούς του βελονισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος, απομακρύνοντας τοξίνες, μειώνοντας μυίκους σπασμούς και πόνους. Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αυτήν την τεχνική είναι οστεοαρθρίτιδα, ρευματισμοί, και μυοσκελετικά προβλήματα.

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ – Μετά από την επιλογή των σημείων βελονισμού, οι βελόνες μπορούν να συνδεθούν με τα ηλεκτρόδια μιας συσκευής ηλεκτρο-βελονισμού. Αυτές οι μονάδες είναι σχεδιασμένες για να δώσουν μεταβλητά εύρη και συχνότητες ηλεκτρικών ερεθισμάτων.

Ο ηλεκτρο-βελονισμός χαμηλής συχνότητας συμβάλει στην αντιμετώπιση της μείωσης του πόνου, ειδικά σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου. Ο ηλεκτρο-βελονισμός υψηλής συχνότητας είναι αποτελεσματικός στη μυίκη χαλάρωση και στην αναλγησία και χρησιμοποιείται συχνά στον οξύ πόνο για να μειώσει το μυϊκό σπασμό πριν από άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους φυσικοθεραπευτές.

Θα είναι o βελονισμός αποτελεσματικός;

Έρευνες έχει δείξει ότι ο βελονισμός έχει αναλγητική δράση στους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό οφείλεται στην απελευθέρωση των ενδορφινών στο σώμα κατά τη διάρκεια του βελονισμού. Οι ενδορφίνες είναι οπιούχες ουσίες που προσφέρουν στον ασθενή αναλγησία. Η επιστημονική απόδειξη της απελευθέρωσης των ενδορφινών — βασιζόμενη στις έρευνες των Melzack και Wall —  επιτρέπει στο βελονισμό να ενσωματωθεί με τη συμβατική ιατρική. Κλινικές δοκιμές αποδεικνύουν ότι έχουν μια ισχυρή και συνεχή επίδραση στο μυοσκελετικό πόνο.

Οι ασθενείς που θεραπεύονται με βελονισμό χρειάζονται τουλάχιστον τρεις θεραπείες προτού σιγουρευτεί ο φυσικοθεραπευτής ότι υπάρχει αντίδραση.

Όταν εισέρχονται οι βελόνες στα προεπιλεγμένα σημεία δημιουργείται η αίσθηση ενός ελαφρού τσιμπήματος. Αυτή η αίσθηση είναι γνωστή ως "de qui" και περιγράφεται από τους ασθενείς ως μούδιασμα, ως μυρμήγκισμα, ως ελαφρύς ή γλυκός πόνος, ως αίσθηση θερμότητας ή ακόμα και ως αίσθημα ήπιας προσωρινής δυσφορίας. Πολύ πιο σπάνια, μια πιο έντονη αίσθηση δυσφορίας δύναται να προκληθεί, η οποία οφείλεται στην στασιμότητα της ενέργειας στο σημείο που έχει τοποθετηθεί η βελόνα.

Η επίδραση του βελονισμού έχει αθροιστική ιδιότητα. Η αναλγητική του δράση αυξάνεται καθώς οι θεραπείες προχωρούν. Μερικοί ασθενείς ανταποκρίνονται γρηγορότερα, ενώ άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με το βελονισμό;

Σύνδρομα χρόνιου άλγους:
Άλγη ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Οστεοαρθρίτιδα
Άλγη ψυχικής αιτιολογίας
Άλγη οστεοχονδρίτιδας,οστεοπόρωσης και μυίκου σπασμού

Σύνδρομα χρόνιου άλγους κεφαλής και αυχένα:
Νευραλγία τριδύμου
Κεφαλαλγία τάσεως
Ημικρανία
Αυχενογενή κεφαλαλγία

Σπονδυλικό άλγος:
Αυχενικός, θωρακικός και οσφυϊκός χρόνιος ριζίτικος πόνος – ισχιαλγία
Πόνος από εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια
Πόνος από οστεοαρθρίτιδα των μικρών αρθρώσεων των σπονδύλων
Δισκογενής πόνος
Μυίκα σύνδρομα πόνου

Χρόνια επώδυνα σύνδρομα άνω άκρων:
Ριζίτικα σύνδρομα βραχιόνιου πλέγματος
Περιαρθρίτιδα ώμου
Τενοντίτιδες ώμου
Επικονδυλίτιδα
Σύνδρομο De Quervain
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Οστεοαρθρίτιδα άκρας χειρός

Χρόνια επώδυνα σύνδρομα κάτω άκρων:
Οστεοαρθρίτιδα ισχίου, γόνατος, ποδοκνημικής
Χονδρομαλάκυνση επιγονατίδας
Νυκτερινές κράμπες
Νευροπάθειες

Άλλες παθήσεις:
Κάπνισμα
Παχυσαρκία
Αναπνευστικά προβλήματα
Άσθμα
Αλλεργική Ρινίτιδα
Δερματοπάθειες
Έκζεμα
Αλλεργίες

Ανακεφαλαιώνοντας:

- Οι φυσικοθεραπευτές που έχουν εξειδικευτεί στην ασφαλή και σωστή χρήση του βελονισμού συνεργάζονται πάντα με τους ιατρούς.
- Ο βελονισμός είναι ασφαλής και ουσιαστικά ανώδυνος.
- Ο βελονισμός και η φυσικοθεραπεία συνδιαστικά μπορούν να θεραπεύσουν μια μεγάλη κατηγορία ασθενών.
- Τα μέλη του AACP (σύλλογος φυσικοθεραπευτών Μεγάλης Βρετανίας που έχουν δικαίωμα βάσει πτυχίου να εξασκούν το βελονισμό) δεσμεύονται από κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Το ίδιο το AACP θέτει τα πρότυπα και παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Ο Ωτοβελονισμός είναι μια εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος, που χρησιμοποιεί το Πτερύγιο του Αυτιού για τη διάγνωση, πρόληψη και τη θεραπεία διάφορων ασθενειών που αφορούν ολόκληρο τον οργανισμό. Στηρίζεται στις αρχές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, μέρος της οποίας είναι και ο Βελονισμός, αλλά και στις αρχές της σύγχρονης νευροφυσιολογίας.

Σε αντίθεση με τη φαρμακολογική προσέγγιση της κλασσικής ιατρικής, που προβλέπει την λήψη χημικών ουσιών ξένων προς το σώμα μας που δεν υπολείπονται από τυχόν παρενέργειες, ο Ωτοβελονισμός ενεργοποιεί στον οργανισμό τους φυσικούς μηχανισμούς της αυτοθεραπείας.

Η Θεραπευτική μεθόδος του Ωτοβελονισμού πρώτοεμφανίστηκε στη Δύση από το Γάλλο ιατρό Paul Nogier το 1950.
(Paul Nosier: 1908 – 1993. Σπούδασε φυσική, μαθηματικά, πτυχιούχος μηχανικός. Το 1938 αποφοίτησε από την ιατρική, σπούδασε και ομοιοπαθητική.)

Για πρώτη φορά το 1956 ο Paul Nogier δημοσίευσε σε γαλλικό περιοδικό βελονισμού τον χάρτη του Ωτοβελονισμού. Κατόπιν σε γερμανική και ιαπωνική μετάφραση, βάζοντας τα θεμέλια για την ¨Ευρωπαϊκή Εποχή του Ωτοβελονισμού¨. Από αυτή την δημοσίευση “ανακάλυψαν ξανά” και οι Κινέζοι τον ωτοβελονισμό και τον εφάρμοσαν άμεσα σε τεράστιο αριθμό ασθενών και τον “ερμήνευσαν” βάσει της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, (Κινέζικη Σχολή).
Έτσι δημιουργήθηκαν διαφορετικές σχολές και χάρτες ωτοβελονισμού με καταπληκτικά αποτελέσματα.
Με τον όρο ¨Σχολή¨ εννοούμε τον τρόπο ερμηνείας, χαρτογράφησης, τεχνικής και θεραπευτικών εφαρμογών του Ωτοβελονισμού.
Το 1980, το τμήμα αναισθησιολογίας της Ιατρικής σχολής του UCLA ολοκλήρωσε μια ερευνητική μελέτη σχετικά με την αξιοπιστία των συστημάτων του Ωτοβελονισμού. Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό ¨Pain¨ και επαλήθευσε την επιστημονική ακρίβεια της διάγνωσης χρησιμοποιώντας μόνο το αυτί των ασθενών. 

Στο αυτί, όπως και σε άλλες περιοχές του ανθρώπινου σώματος (πόδια-ρεφλεξολογία, χέρια-sou jok, μάτια-ιριδολογία, πρόσωπο-ΠΚΙ) υπάρχει μια αντανακλαστική προβολή κάθε οργάνου, κάθε λειτουργίας και κάθε μέρους του ανθρώπινου σώματος.
Όσον αφορά τον Ωτοβελονισμό, τα αντανακλαστικά αυτά σημεία έχουν εξακριβωθεί και προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια ύστερα από τις ερευνητικές μελέτες του Nosier, των συνεργατών του και μετέπειτα άλλων ερευνητών.
Τα πειράματα των ερευνών του Paul Nosier στον Ωτοβελονισμό, του επέτρεψαν να διατυπώσει τον εξής κανόνα: Στον υγιή άνθρωπο, κάποιο ερέθισμα σε ένα σημείο του σώματος (περιφερειακός ερεθισμός) δίνει στο αυτί μία πληροφορία, πάντοτε στο ίδιο σημείο, εφόσον το ερέθισμα γίνει στο ίδιο μέρος του σώματος.
Η ωτοδιάγνωση και ωτοθεραπεία χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα αντανακλαστικά σημεία του οργανισμού που βρίσκονται στο αυτί.

Ο Ωτοβελονισμός έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε διάφορες παθήσεις. Μερικές από αυτές είναι:

 • Παχυσαρκία
 • Βουλιμία
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Αλκοόλ
 • Εντερικά προβλήματα
 • Κατάθλιψη
 • Πονοκάφαλοι
 • Ημικρανίες
 • Αρθρίτιδα
 • Ισχιαλγία
 • Αυχενικό

Ωτοβελονισμός και Αδυνάτισμα

Ο ωτοβελονισμός έχει αποδειχθεί ικανός στο να βελτιώσει την αποδοχή και τη συμμόρφωση των ασθενών στο διαιτητικό τους περιορισμό. Ο ερεθισμός συγκεκριμένων σημείων στο πτερύγιο του αυτιού επηρεάζει τη διατροφική συμπεριφορά του υπέρβαρου ασθενούς, ως εξής:
1. Διαμορφώνει εκ νέου την αίσθηση της πείνας και του κορεσμού,
2. Παρεμβαίνει στους ψυχολογικούς και ψυχοπαθολογικούς παράγοντες της διατροφικής συμπεριφοράς, όπως:
α. η ψυχική πείνα,
β. το ψυχολογικά αποτελέσματα του διαιτητικού περιορισμού (άγχος, κατάθλιψη, εκνευρισμός, επιθετικότητα) και
γ. η λαχτάρα για συγκεκριμένες τροφές, όπως γλυκά, ζυμαρικά, ψωμί κ.α.
3. Αυξάνει τον μεταβολισμό που είναι συνήθως χαμηλός σε άτομα που κάνουν συχνά δίαιτες αδυνατίσματος.
Τα κατάλληλα σημεία στο αυτί ερεθίζονται με μικρά μαγνητικά σφαιρίδια, σποράκια vaccaria ή μικροσκοπικές ημιμόνιμες βελόνες που παραμένουν στη θέση τους για μια περίοδο 7 – 15 ημερών.

Ωτοβελονισμός και Διακοπή Καπνίσματος

Ο Ωτοβελονισμός είναι η πιο αποτελεσματική και εύκολη μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή του καπνίσματος.

Με ποιό τρόπο δρα ο Ωτοβελονισμός;
Ο Ωτοβελονισμός προάγει την απελευθέρωση ενδορφινών ( ενδογενείς ουσίες με χαλαρωτική και αναλγητική δράση). Οι ουσίες αυτές μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και τα νευρικά κύτταρα σε ειδικούς νευρώνες του εγκεφάλου, όπου μιμούνται τη δράση της νικοτίνης, συμπληρώνοντας το κενό που δημιουργείται από την έλλειψή της.
Η προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος επηρεάζει άμεσα το Νευρικό Σύστημα. Λίγες ώρες μετά το τελευταίο τσιγάρο, ο καπνιστής παρουσιάζει συμπτώματα έλλειψης νικοτίνης, όπως εκνευρισμό, μειωμένη συγκέντρωση, κακή διάθεση, κεφαλαλγία, κόπωση κ.ά.
Οι ενδορφίνες που παράγονται με τη βοήθεια του βελονισμού, μειώνουν την ένταση των συμπτωμάτων αυτών και ανακουφίζουν τον καπνιστή από την ψυχική πίεση και το άγχος.
Με την πρώτη κιόλας συνεδρία βελονισμού:
- Μειώνεται η επιθυμία για κάπνισμα
- Μειώνεται το σύνδρομο στέρησης
- Αρχίζει να προκαλείται μια απέχθεια στον καπνό

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;
Συνήθως χρειάζονται περίπου 1-2 συνεδρίες (εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, την ψυχική και σωματική του κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο ζει και εργάζεται). Αν όμως ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα (ημέρες ή μήνες), ο πρώην καπνιστής νιώσει την επιθυμία να καπνίσει, συνιστάται να κάνει ακόμη 1-2 συνεδρίες βελονισμού.

Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας;
Τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου 70%. Από αυτούς το 20% θα υποτροπιάσει το πρώτο εξάμηνο και ένα επιπλέον 10% μέσα στον πρώτο χρόνο. Μετά τον ενάμιση χρόνο η πιθανότητα υποτροπής είναι ελάχιστη.
Τα ποσοστά αποτυχίας και υποτροπής οφείλονται στο γεγονός ότι ο Ωτοβελονισμός βοηθάει όσους έχουν πραγματικά τη διάθεση και έχουν αποφασίσει να κόψουν το κάπνισμα και όχι όσους έστω και υποσυνείδητα ανταγωνίζονται τη μέθοδο και δεν έχουν κατά βάθος σκοπό να αλλάξουν συνήθειες.

Υπάρχουν παρενέργειες;
Τα μαγνητικά σφαιρίδια που χρησιμοποιούνται είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως και δεν υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης. Η τοποθέτησή τους είναι ανώδυνη.

H θεραπεία μέσω του βιοσυντονισμού MORA είναι μια διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος, η οποία στηρίζεται στην αξιοποίηση των πάρα πολύ μικρών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία εκπέμπει ο ανθρώπινος οργανισμός. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε το 1977 από τον γερμανό γιατρό Dr.Franz Morell και τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Erich Rasche, από τα ονόματα των οποίων προέκυψε και η ονομασία MO-RA.

Στα τελευταία 25 χρόνια έρευνας από διακεκριμένους επιστήμονες στη Γερμανία και την Αμερική διαπιστώθηκε ότι:

Κάθε ζωντανός οργανισμός εκπέμπει τα δικά του μοναδικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία μπορούν να δεχθούν ηλεκτρονική επεξεργασία και κατόπιν να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς.

Επίσης είναι σήμερα γνωστό, ότι οι χημικές μεταβολές μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό ή στα ζώα ελέγχονται και ρυθμίζονται από την «πληροφορία», την οποία μεταφέρουν αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Επί πλέον, κάθε όργανο (π.χ. συκώτι, καρδιά, έντερο κλπ.) και κάθε τύπος κυττάρου εκπέμπει τα δικά του ξεχωριστά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία είναι μοναδικά για τον κάθε οργανισμό. Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία αξιοποιούνται στη θεραπεία MORA, μπορούν να παρομοιαστούν με αυτά του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ή του εγκεφαλογραφήματος (είναι όμως διαφορετικά και πολύ μικρότερα σε μέγεθος). Οποιαδήποτε διαταραχή στο σώμα αλλοιώνει την ισορροπία του οργανισμού, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι βασικές βιοφυσικές και βιοχημικές λειτουργίες.

Βλαβερές ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα και οι τοξίνες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό με την τροφή, το νερό, το εργασιακό περιβάλλον και τον επηρεάζουν αρνητικά. Ο ίδιος ο άνθρωπος αυξάνει αυτό το τοξικό βάρος με το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα κοκτέιλ φαρμάκων, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της εξισορροπητικής αμυντικής ικανότητας του οργανισμού και την αδυναμία του ανοσοποιητικού του συστήματος. Όλα αυτά δημιουργούν διαταραχές, οι οποίες δρουν ως προπομπός σοβαρών παθολογικών καταστάσεων επιταχύνοντας έτσι τη γρήγορη εκφύλιση και γήρανση του σώματος.

Η μέθοδος βιοσυντονισμού MORA βασίζεται στις αρχές της κβαντικής φυσικής και σκοπός της είναι η ανίχνευση και εξουδετέρωση των παραγόντων που προκαλούν επιβάρυνση στον ανθρώπινο οργανισμό, με άμεση συνέπεια:

 • Την καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
 • Τη βελτίωση της ορμονολογικής ανταπόκρισης
 • Τον καθαρισμό του συνδετικού ιστού
 • Την επιβράδυνση της γήρανσης των ιστών και των οργάνων
 • Τη βελτίωση της συνολικής υγείας του σύγχρονου ανθρώπου

Στο εν λόγω φυσικοθεραπευτήριο χρησιμοποιείται η μονάδα θεραπείας MORA NOVA, μια πρόσφατα εξελιγμένη βιοσυντονιστική συσκευή, η οποία επιτρέπει:

 • Τη διάγνωση
 • Την ενδογενή όσο και εξωγενή θεραπεία του ανθρώπινου σώματος

Σύμφωνα με τον βασικό θεραπευτικό κανόνα της ενδογενούς βιοσυντονιστικής θεραπείας, ο ασθενής συνδέεται με τη μονάδα βιοσυντονισμού με επίπεδα ηλεκτρόδια άκρων (χεριών και ποδιών). Μέσω αυτών των ηλεκτροδίων, οι αξιοθέντες αδύναμοι, ηλεκτρονικοί βιοσυντονισμοί του σώματος μεταφέρονται στη μονάδα, αντικατοπτρίζονται (ηλεκτρονική αντιστροφή μονιμής φάσης, κατάσταση Ai) και ανάλογα με την θεραπευτική προσαρμογή, επιστρέφονται πίσω στο ασθενή, είτε ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων είτε μέρη των φασμάτων συχνοτήτων, με ταυτόχρονη επικάλυψη των παλμών του ιδίου του σώματος. Διάφορες στρατηγικές ειδικής θεραπείας συμπληρώνουν τον θεμελιώδη θεραπευτικό κανόνα, όπως με «αρμονικές» ή «δυσαρμονικές» δονήσεις ή τοπικά ηλεκτρόδια απευθείας στο σημείο της ασθένειας. Οι επιπτώσεις στην φυσιολογία του ασθενούς μπορούν να μετρηθούν σχετικά σύντομα μέσω ηλεκτρονικών μετρήσεων στα κατάλληλα σημεία βελονισμού.

Στην εξωγενή θεραπεία βιοσυντονισμού, η επικάλυψη από τους αξιοθέντες αδύναμους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς επάνω στο παλμικό πεδίο του ίδιου του σώματος γίνεται από έξω, και αξιοποιείται θεραπευτικά και διαγνωστικά. Οι εξωτερικοί αυτοί παλμοί προκαλούνται από θεραπευτικές και διαγνωστικές σχετικές ουσίες (όπως αλλεργιογόνα, βιταμίνες, nosodes, βαρέα μέταλλα κ.α). Οι παλμοί των ουσιών αυτών μπορούν να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμοι σε ψηφιακή μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα στον θεραπευτή να εφαρμόσει ένα είδος «ηλεκτρονικής ομοιοπαθητικής».

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με βιοσυντονισμό;

 • Ο βιοσυντονισμός προσφέρει μια πολύ εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τις βαθύτερες αιτίες εκδήλωσης των ασθενειών. Ιδιαίτερα στις χρόνιες παθήσεις που παραμένουν αγνώστου αιτιολογίας για τη συμβατική ιατρική, καταφέρνει πολλές φορές ακόμη και να εξαλείψει μια νόσο. Η νόσος αυτή αντιμετωπίζεται με φάρμακα από την κλασσική ιατρική όχι για να θεραπεύσει αλλά απλώς για να μειώσει τα συμπτώματα.
 • Ο βιοσυντονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες, από τα νεογέννητα παιδιά έως τους πολύ ηλικιωμένους, αλλά και στα ζώα.
 • Ο βιοσυντονισμός είναι ανώδυνος και εντελώς ακίνδυνος (ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στην αρχική του μορφή εδώ και 100 (από το 1920) χρόνια χωρίς παρενέργειες).
 • Ο βιοσυντονισμός ως συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί τόσο με τις μεθόδους θεραπείας της «κλασσικής» ιατρικής όσο και με τις «εναλλακτικές» μεθόδους, όπως η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, η ρεφλεξολογία κ.λ.π. Στο κέντρο φυσικοθεραπείας μας γίνεται αυτός ο συνδυασμός, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Ο βιοσυντονισμός σε μερικές περιπτώσεις δρα υποβοηθητικά, σε άλλες επιφέρει μόνιμη ίαση. Πολύ συχνά επιτυγχάνονται εκπληκτικά αποτελέσματα εκεί όπου άλλες μέθοδοι ή φάρμακα δεν είχαν καμία επιτυχία είτε επέφεραν μόνο ελάχιστη βελτίωση της εικόνας του ασθενή.

Γενικές εφαρμογές της θεραπείας με Βιοσυντονισμό

Ο Βιοσυντονισμός είναι μια ολιστική φυσική θεραπευτική μέθοδος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες παθήσεις.

Κύριες εφαρμογές:

 • Όλες οι μορφές πόνου (μυοσκελετικοί, νευρολογικοί, εμμήνου ρύσεως κ.α)
 • Ρευματισμοί και αρθριτικά
 • Οξείες και χρόνιες αλλεργικές παθήσεις, όπως εξανθήματα, δερματίτιδα, άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα
 • Ανίχνευση και θεραπεία τροφικών δυσανεξιών
 • Οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του στομάχου, του λεπτού και παχέως εντέρου
 • Εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος (ιώσεις, συχνά κρυολογήματα, λοιμώξεις, φλεγμονές κλπ)
 • Τραυματισμοί, επούλωση ουλών, αποκατάσταση καταγμάτων
 • Ορμονικές διαταραχές
 • Διαταραχές ύπνου (εφιάλτες, αϋπνία, νυχτερινοί ιδρώτες, κλπ)
 • Εθισμοί (νικοτίνη, αλκοόλ, ναρκωτικά)
 • Συσσώρευση βαρέων μετάλλων
 • Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές
 • Φοβίες
 • Επίδραση αρνητικών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και γεωπαθητικού στρες

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Θεραπεία μέσω Βιοσυντονισμού MORA

Τα σημερινά πρωτόγνωρα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας – των υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων – αυξάνονται συνεχώς λόγω του πολλαπλασιασμού των υπαρχόντων πηγών, της συνεχούς προσθήκης νέων ασύρματων εφαρμογών και της ολοένα και μεγαλύτερης χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε έναν κόσμο τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που αποδεδειγμένα βλάπτουν την ήδη επιβαρυμένη υγεία του. 

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η έκθεση σε τεχνητές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αυξάνεται συστηματικά λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρισμού και της ολοένα και μεγαλύτερης διάδοσης των ασύρματων τεχνολογιών (...) με αποτέλεσμα σήμερα κάθε πολίτης να εκτίθεται σε ένα σύνθετο μείγμα ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων διαφόρων συχνοτήτων, τόσο στο οικιακό όσο και στο εργασιακό του περιβάλλον» Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα 2008/2211

«Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όλων των συχνοτήτων αποτελούν μία από τις πιο κοινές και ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές επιρροές, για την οποία το άγχος και οι υποθέσεις εξαπλώνονται. Όλοι οι πληθυσμοί τώρα εκτίθενται σε ποικίλους βαθμούς ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και τα επίπεδα θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται» Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

«Η ραγδαία αύξηση στη χρήση των ασύρματων τεχνολογιών έχει χαρακτηριστεί ως: ¨Το μεγαλύτερο βιολογικό πείραμα όλων των εποχών.¨» Σουηδικός Οργανισμός Υγείας.

Στην τεχνολογική εποχή που ζούμε βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεγάλου φάσματος συχνοτήτων. Από τα 50Hz του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ, το οποίο τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, όπως ψυγεία, κλιματιστικά, πλυντήρια, κουζίνες κλπ, έως υψηλότερες συχνότητες, της τάξης των 300GHz, που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι ραδιοτηλεοπτικοί πομποί, οι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας, τα ασύρματα τηλέφωνα, τα μόντεμ (Wi-Fi), τα smartphone και οι δορυφορικές επικοινωνίες. Εάν σε αυτά προσθέσουμε τη γεωπαθητική επιβάρυνση, την οποία δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός από τα υπόγεια ρεύματα νερού, τις γεωλογικές ανωμαλίες, το ραδόνιο και λοιπούς γεωλογικούς παράγοντες, συγκεντρώνουμε τους παράγοντες αυτούς που σχετίζονται με σοβαρότατες διαταραχές της ανθρώπινης υγείας.

Και ενώ πολλοί διεθνείς φορείς αναπροσαρμόζουν συνεχώς τα διεθνώς θεσπιζόμενα όρια «ασφαλείας» για τη μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με βάση τις τρέχουσες έρευνες και τη θεσμοθετημένη Αρχή της Προφύλαξης , πολλές σημαντικές έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Έρευνες, οι οποίες παράγουν σοβαρά ευρήματα για τις τεράστιες άμεσες, αλλά και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία στο μέλλον.

«Τα όρια της έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ανεπαρκή. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες και την ύπαρξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως οι έγκυες, τα νεογέννητα και τα παιδιά» Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα 2007/2252

Συνηθέστερα προβλήματα υγείας, τα οποία φαίνεται να σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική και γεωπαθητική επιβάρυνση είναι:

 • Παθήσεις ανοσοποιητικού συστήματος
 • Παθήσεις νευρικού συστήματος
 • Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
 • Εγκεφαλικές βλάβες
 • Οξειδωτικό στρες, ελεύθερες ρίζες
 • Καρκίνος, ιδίως του εγκεφάλου και του στήθους στις γυναίκες
 • Λευχαιμία
 • Νόσος Alzheimer
 • Μείωση δυνατότητας τεκνοποίησης
 • Χρόνια κόπωση
 • Κατάθλιψη
 • Αρρυθμίες
 • Αϋπνία – Διαταραχές ύπνου
 • Μείωση δυνατότητας συγκεντρωσης
 • Πονοκέφαλοι
 • Ίλιγγος
 • Ναυτία
 • Προβλήματα όρασης, ξηροφθαλμία
 • Διόγκωση ιγμορείων
 • Άσθμα
 • Πόνοι στις αρθρώσεις

Ιδιαίτερα στις έγκυες ενδέχεται να προκαλέσουν:

 • Πρόωρο τοκετό
 • Δυσπλασίες στο έμβρυο
 • Αιφνίδιο θάνατο βρεφών

Στα παιδιά ενδέχεται να προκαλέσουν:

 • Λευχαιμία
 • Αυτισμό
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Επιληψία
 • Υπερκινητικότητα και μείωση δυνατότητας συγκέντρωσης
 • Διαταραχές ύπνου

Μηχανισμός Δράσης της Ηλεκτρομαγνητικής και Γεωπαθητικής Επιβάρυνσης στον Ανθρώπινο Οργανισμό

Κάθε ζωντανός οργανισμός εκπέμπει τα δικά του μοναδικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ενώ ταυτοχρόνως γίνεται και δέκτης τέτοιων κυμάτων απ’ το εξωγενές περιβάλλον. Οι ζωντανοί οργανισμοί αντιδρούν σε τέτοιες διεγέρσεις από το περιβάλλον τους, εφόσον αυτές έχουν συχνότητες αντίστοιχες με των δικών τους κυττάρων, οργάνων, οστών κτλ. Κάθε κύτταρο δηλαδή, διεγείρεται από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και είναι δυνατόν να ταλαντωθεί σε συντονισμό μαζί τους, κάτι που εξαρτάται από τη συχνότητα των ακτινοβολιών και όχι από την έντασή τους. Οι συγχρονισμένες βιολογικές ταλαντώσεις των κυττάρων μπορεί να διαταραχθούν από τα τεχνητά αυτά εξωγενή περιβαλλοντικά σήματα με αποτέλεσμα τον αποσυγχρονισμό της νευρωνικής δραστηριότητας, που ρυθμίζει κρίσιμες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

Η θεραπεία μέσω βιοσυντονισμού MORA ενδείκνυται σε άτομα επιβαρυμένα με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και γεωπαθητικό στρες, «εξουδετερώνοντας» τα επικίνδυνα αυτά ηλεκτρομαγνητικά και φυσικά πεδία, ώστε να υποβοηθηθεί η φυσική αυτοθεραπεία του οργανισμού.

Έλεγχος Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης  —  Μάθετε πόση ακτινοβολία δέχεστε στο σπίτι και στο χώρο εργασίας σας και τί πρέπει να κάνετε για να τη μειώσετε  

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι, όσο αυξάνεται ο χρόνος έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού σε πολλαπλές πηγές παραγωγής τεχνητής ακτινοβολίας με διαφορετικές συχνότητες και εντάσεις (περιγράφεται χαρακτηριστικά με τον όρο “electro smog” ή “ηλεκτρομαγνητικό νέφος”), τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες η ακτινοβολία αυτή να επιφέρει, εκτός από άμεσες, και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Αυτό καθιστά τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πιο επίκαιρες και πιο αναγκαίες από ποτέ, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (έγκυες, παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς).

"Η μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο κρεβάτι της μητέρας αποτελεί έναν από τους απαραίτητους προγεννητικούς ελέγχους. Αν τα επίπεδα είναι υψηλά, το παιδί είναι πιθανό να αναπτύξει νευρολογικές διαταραχές μέσα στα 2 πρώτα χρόνια ζωής",  Δρ. Ντίτριχ Κλινγκχαρτ, διευθυντής Ινστιτούτου Νευροβιολογίας στην Ουάσιγκτον

Με τη βοήθεια σύγχρονων ψηφιακών οργάνων μπορούμε να διεξάγουμε αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για ένα μεγάλο φάσμα συχνοτήτων (χαμηλές και υψηλές συχνότητες) εντός της κατοικίας σας ή του εργασιακού σας χώρου. Οι μετρήσεις αυτές είναι ο μοναδικός τρόπος να διαπιστώσετε αν στο χώρο που περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας υπάρχουν υπερβάσεις των προτεινόμενων ορίων έκθεσης στις τεχνητές ακτινοβολίες, εξαιτίας εμφανών και μη πηγών τους.

Οι μετρητές ακτινοβολίας έχουν διαφορετικές προδιαγραφές, μετρούν τις ακτινοβολίες από διαφορετικές πηγές, καταγράφουν άλλα μεγέθη και χωρίζονται βασικά σε:

μετρητές υψηλών συχνοτήτων: μετρούν τις ακτινοβολίες από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα μόντεμ -ρούτερ ίντερνετ (wi-fi), ασύρματα τηλέφωνα, baby monitors κ.α.

μετρητές xαμηλών συχνοτήτων: μετρούν τις ακτινοβολίες από πυλώνες υψηλής τάσης, μετασχηματιστές, καλώδια ρεύματος κ.α.

μετρητές ραδιενέργειας: μετρούν τις ακτινοβολίες από δομικά υλικά, υπέδαφος, πυρηνικά ατυχήματα, ιατρικά μηχανήματα, ραδόνιο κ.α.

Μετά το πέρας των μετρήσεων, καταγράφουμε τα αποτελέσματα, εντοπίζουμε τις πιθανές υπερβάσεις των ορίων όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους έγκυρους και αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και προτείνουμε απλούς τρόπους για τη μείωση της καθημερινής ηλεκτρομαγνητικής σας επιβάρυνσης.

Προτείνουμε λύσεις θωράκισης μόνο όταν δεν μπορούμε να απομακρύνουμε ή να αντικαταστήσουμε την πηγή ακτινοβολίας ή η μείωση που επιτυγχάνουμε με άλλες μεθόδους δεν είναι επαρκής.

Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος ασθενής έχει ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση (από υψηλές ή χαμηλές συχνότητες) ή γεωπαθητική επιβάρυνση, η συσκευή MORA δίνει τη δυνατότητα στον θεραπευτή να ανιχνεύσει το είδος αυτής της επιβάρυνσης αλλά και να την θεραπεύσει με τα κατάλληλα ομοιοπαθητικά σκευάσματα, τα οποία διοχετεύονται σε ηλεκτρονική μορφή από την συσκευή στον ασθενή.

Pulstar: Η επεμβατική φυσικοθεραπεία είναι εδώ!

To Pulstar είναι ένα εξελιγμένο μηχάνημα φυσικοθεραπείας που προέκυψε μετά από έρευνες σε κορυφαία πανεπιστήμιακά ιδρύματα των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας με στόχο την αξιολόγηση και θεραπεία των μυοσκελετικών προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.) και των άκρων.

Είναι το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια του φυσικοθεραπευτή ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να χρησιμοποιεί τα χέρια του εφαρμόζοντας εξειδικευμένες τεχνικές χειροπρακτικής (manual therapy) για την βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων της Σ.Σ. και των άκρων. Ειδικότερα για τα προβλήματα της Σ.Σ. το Pulstar έχει τη δυνατότητα να κάνει ταυτόχρονη ανάλυση, αξιολόγηση και θεραπεία.

Η ανάλυση βασίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο το οποίο πρώτη χρησιμοποίησε η NASA στις έρευνές της με τα πληρώματα των διαστημικών λεωφορείων. Πιο συγκεκριμένα, στη λαβή του Pulstar υπάρχει ενσωματωμένος ένας πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας, ο οποίος με την κατάλληλη εφαρμογή σε όλους τους σπονδύλους από τον αυχένα μέχρι τη λεκάνη, καταγράφει τη συμπεριφορά των υπό εξέταση σπονδυλικών αρθρώσεων και προβάλει τα αποτελέσματα στην οθόνη ενός υπολογιστή.

Κατά την αξιολόγηση το Pulstar καταγράφει ποιοί σπόνδυλοι έχουν αρμονική σχέση μεταξύ τους, ποιοί είναι δύσκαμπτοι με ελαττωμένη κινητικότητα και ποιοί έχουν αυξημένη κινητικότητα και είναι υπεύθυνοι για την παρουσία κοίλης και μυικών σπασμών στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί την κεφαλή του Pulstar η οποία ασκεί απαναλαμβανόμενες ανώδυνες πιέσεις με στόχο να απελευθερώσει τις δύσκαμπτες αρθρώσεις και έτσι να ευθυγραμμίσει τη σπονδυλική στήλη. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και η συμπεριφορά της κάθε άρθρωσης ξεχωριστά καταγράφεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Με αυτό τον τρόπο ο φυσικοθεραπευτής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το θεραπευτικό πλάνο με όφελος τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον κάθε ασθενή.

Σκοπός της θεραπείας είναι να μειώσει ή να εξαλείψει τον πόνο και τα άλλα συμπτώματα του ασθενούς μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας των σπονδυλικών αρθρώσεων, την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και τη μείωση του οιδήματος στην περιοχή.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί οτι το Pulstar μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες ανεξαιρέτως τις περιφερειακές αρθρώσεις (ώμος, γόνατο, αστράγαλο κ.τ.λ.) από φυσικοθεραπευτές που έχουν τις ανάλογες γνώσεις χειροπρακτικής όπως και για τη θεραπεία του μυικού σπασμού και των επώδυνων σημείων στους μύς(trigger points).

Ποιοί χρειάζονται το Pulstar

Κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα αντιδρούν αμέσως στη θεραπεία με το Pulstar. Ειδικά για αυτούς που έχουν πόνο στον αυχένα ή στην ασφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης οι έρευνες έχουν δείξει ότι η βελτίωση είναι πάνω από 50% μετά τις πέντε πρώτες θεραπείες.

Ποιές παθήσεις αντιμετωπίζει το Pulstar

Το Pulstar αξιολογεί και θεραπεύει: αυχενικό σύνδρομο, θωρακαλγία, οσφυαλγία, κοίλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, δυσλειτουργίες περιφερειακών αρθρώσεων, οστεοαρθρίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, επικονδυλίτιδα, τενοντίτιδες, πόνους από κατάγματα που δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά κτλ.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία με το Pulstar

Η πρώτη επίσκεψη που περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού διαρκεί περισσότερο. Ο φυσικοθεραπευτής εξετάζει τον ασθενή και αξιολογεί αν υπάρχουν αντενδείξεις για τη θεραπεία. Οι θεραπείες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν εφαρμογή βελονισμού, βιοσυντονισμού, αναλγητικού ρεύματος και ασκήσεις σταθεροποίησης για τη σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις.

Πόσο συχνα πρέπει να γίνεται η θεραπεία με το Pulstar

Οι θεραπείες πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση κάθε μέρα ή το λιγότερο δύο φορές την εβδομάδα, μέχρι ο ασθενής να νιώσει σημαντική ανακούφιση. Ο σκοπός της συχνής θεραπείας είναι να μειώσει το χρόνο που πονάει ο ασθενής και να επιταχύνει τη γρήγορη αποκατάσταση. Οι συχνές θεραπείες δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα και μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των συνολικών θεραπειών για το δεδομένο πρόβλημα.

PAPIMI – Ιοντικός Μαγνητικός Επαγωγέας

Πλεονεκτήματα:

 • - Διαθέτει πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση
 • - Φτάνει σε μεγάλο εστιακό βάθος και δρά σε εν τω βάθει δομές
 • - Βοηθά αποτελεσματικά στην μείωση του οιδήματος
 • - Αύξάνει την ταχύτητα πόρωσης σε καταγμάτα
 • - Αυξάνει την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης διευκολύνοντας τον μεταβολισμό και την εισόδο-εξόδο διαφόρων ιόντων στο κύτταρο
 • - Επιτυγχάνει την αύξηση της ενδοκυτταρικής και βιολογικής δραστηριότητας
 • - Βοηθά στην αναγέννηση νευρικού ιστού και ανωτέρων νευρικών κυττάρων
 • - Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
 • - Προσφέρει ταχύτατη επούλωση σε περιπτώσεις δερματικών αλλοιώσεων
 • - Χρησιμοποιείται για τόνωση και ανανέωση τού οργανισμού

 

Η συσκευή ΡΑΡΙΜΙ έχει διερευνηθεί στο Health Restoration Center, στο National Pain Center, στο International Pain Research Institute (των ΗΠΑ) και σε πολλά κέντρα ανά την Ευρώπη δίδοντας ως αποτελέσμα ότι δρά έως χίλιες φορές πιο γρήγορα στα στάδια επούλωσης.

Η υπεροχή τής συσκευής ΡΑΡΙΜΙ™ οφείλεται στο ότι οι νανοπαλμοί της είναι μοναδικοί ως προς την ταχύτητα, την τεράστια ισχύ και την ελάχιστη χρονική διάρκεια (εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου), ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται το φαινόμενο της βιολογικής σύνθεσης, που εξαρτάται από τη βιο-ενεργοποίηση εσωτερικών βαθμών ελευθερίας των μορίων. Επίσης, οι νανοπαλμοί τής συσκευής ΡΑΡΙΜΙ™ προκαλούν βιο-ενεργοποίηση των πυρήνων ατόμων.

Σχετίζεται δε με τη μέθοδο του βιοσυντονισμού και της συχνοτικής θεραπείας. Οι νανοπαλμοί που παράγει χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και πολύ μικρή διάρκεια. Η μεγάλη αυτή ισχύς της συσκευής και ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας της είναι οι λόγοι της ευρείας γκάμας εφαρμογών της και των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων που έχει. Η εφαρμογή γίνεται εξωτερικά, επαγωγικά (και πάνω από ρούχα), ανώδυνα χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς και χωρίς να προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών. Επίσης από την εικοσαετή χρήση της συσκευής, έως τώρα, δεν έχει αναφερθεί ουδεμία αρνητική παρενέργεια.

Η Papimi έχει δοκιμαστεί και πέρασε με επιτυχία όλες τις δοκιμές που απαιτούνται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους νόμους, και έχει πιστοποιηθεί. Επιπλέον, η εταιρεία παραγωγής έχει πιστοποιηθεί για το ISO9001: 2008, ISO13485: 2003+AC2007 και CAN/CSA ISO13485: 2003, και έχει πιστοποιηθεί για τη συμμόρφωσή της προς την Ευρωπαϊκή οδηγία MDD 93/42/ΕΟΚ σχετικά με την κατασκευή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Υπάρχουν αρκετές κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε μία ποικιλία ιατρικών καταστάσεων, όπως ο πυελικός πόνος, η επούλωση τραυμάτων, κλπ.

97% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ

Η ενέργεια WINBACK προκαλεί στο κυτταρικό περιβάλλον μια ροή ιόντων με εξαιρετικά ταχείες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Αυτές οι ταλαντώσεις οδηγούν στη διαπερατοποίηση της πλασματικής μεμβράνης. Έτσι, ευνοούνται οι ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες ανταλλαγές και, κατ’ επέκταση, η ταχύτερη επούλωση των ιστών.

 

81% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ

Η ενέργεια WINBACK αναστέλλει την αίσθηση του πόνου για περισσότερο από 48 ώρες. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τις ταλαντώσεις της ενέργειας που διαταράσσουν τη συμβατική εναλλαγή (υπερπόλωση, αποπόλωση) του σήματος πόνου. Έτσι, οι νευρικές ώσεις διακόπτονται και ο ασθενής νιώθει άμεσα το ευεργετικό αποτέλεσμα.

 

6x ΦΟΡΕΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Με την αύξηση της έντασης της ενέργειας WINBACK, η φυσική αντίσταση των βιολογικών ιστών μετατρέπει την ενέργεια σε θερμότητα (διαθερμία), η οποία προσλαμβάνει τις αγγειακές και λεμφικές ροές για να εξασφαλίσει τη θερμορύθμιση του στοχευόμενου μέρους του σώματος. Η αύξηση της τοπικής θερμότητας προκαλεί την αγγείωση των λιγότερο αρδευόμενων περιοχών (ινώσεις, συσπάσεις), απελευθερώνοντας έτσι την κίνηση.

 

Η ενέργεια WINBACK είναι ένα ρεύμα υψηλής συχνότητας που κυμαίνεται μεταξύ 300 kHz και 1MHz. Επιταχύνει τη ‘φυσική αναγέννηση’ των βιολογικών ιστών. Η χαμηλή της ένταση την καθιστά μια εντελώς μη επεμβατική και 100% φυσική ενέργεια για το ανθρώπινο σώμα.

Η θεραπεία WINBACK TECAR είναι ιδανική για την αντιμετώπιση όλων των μυοσκελετικών προβλημάτων. Στην τρέχουσα πρακτική, η συχνότητα των συνεδριών είναι από μία έως τρεις την εβδομάδα και ρυθμίζεται από το θεραπευτή ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Εάν κριθεί απαραίτητο η θεραπεία μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινά.

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ενέργεια WINBACK προκαλεί στο κυτταρικό περιβάλλον μια ροή ιόντων με εξαιρετικά ταχείες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις αυτές αυξάνουν της διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης. Έτσι, ευνοούνται οι ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες ανταλλαγές, αυξάνοντας τη βιοδιέγερση και την επούλωση των ιστών.

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

Η ενέργεια WINBACK αναστέλλει την αίσθηση του πόνου για περισσότερο από 48 ώρες. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τις ταλαντώσεις της ενέργειας που διαταράσσουν τη συμβατική εναλλαγή σήματος του πόνου. Έτσι, οι νευρικές ώσεις διακόπτονται και ο ασθνεής νιώθει άμεσα ανακούφιση από τον πόνο. Η ταχεία εξάλειψη του πόνου είναι ζωτικής σημασίας για μια πιο αποτελεσματική αποκατάσταση.

ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ

Με την αύξηση της έντασης της ενέργειας WINBACK η φυσική αντίσταση των βιολογικών ιστών μετατρέπει την ενέργεια σε θερμότητα, βελτιώνοντας τις διαδικασίες αναρρόφησης, πίεσης και επαναρρόφησης και επιταχύνει τις τεχνικές της λεμφικής παροχέτευσης. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα, η αύξηση της τοπικής θερμότητας προκαλεί την αγγείωση των λιγότερων αρδευόμενων περιοχών (ινώσεις, συσπάσεις), απελευθερώνοντας έτσι την κίνηση.

ΟΞΕΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Μια άμεση θεραπεία 4 συνεδριών μπορεί να δοθεί χωρίς παρενέργειες, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι περίπου 10 με 15 λεπτά και μπορεί να συνδυαστεί με μια συνεδρία κινησιοθεραπείας.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Μια θεραπευτική αγωγή από 8 έως 10 συνεδρίες με ένα ρυθμό 2 έως 3 ανά εβδομάδα είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη αναδιοργάνωση των ιστών. Η διάρκεια των συνεδριών αποφασίζεται ανάλογα με την περιοχή και την παθολογία και κυμαίνεται μεταξύ 15 με 20 λεπτά με δυνατότητα συνδυασμού με μια συνεδρία κινησιοθεραπείας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αναλγητική και αντιφλεγμονώδης δράση, διακοπή του φαύλου κύκλου πόνος-φλεγμονή-δυσκαμψία.
- Απελευθέρωση του εύρους των αρθρώσεων.
- Ινολυτική δράση.
- Μείωση του οιδήματος.
- Διευκόλυνση της διάχυσης του αίματος.
- Βελτίωση της διαδικασίας ανάρρωσης.
- Μείωση του χρόνου ανάκτησης.
- Επιτάχυνση της επιστροφής στη φυσική άσκηση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τα υλικά οστεοσύνθεσης

Μόσχευμα, βηματοδότης και τεχνητά όργανα, εγκυμοσύνη, θρόμβωση, αναισθησία στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, έγκαυμα, μολυσματική κατάσταση, καρκίνος, ανάπτυξη χόνδρων, υπόταση, φλεβίτιδα, αναισθησία στον πόνο.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε ορισμένες, σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή ενίσχυση του πόνου 24 ώρες μετά τις πρώτες συνεδρίες, όταν η ένταση της θεραπείας είναι πολύ ισχυρή. Ο πόνος εξαφανίζεται μετά από λίγο.